Начало » Условия за ползване

Условия за ползване

Tърговските условия регламентират работата ни по отношение на продажбата на сватбени и официални рокли и аксесоари към потребителите, както и нашите взаимни права и задължения. 
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу. Клиентът е длъжен, когато не е съгласен с настоящите условия или с което и да е условие упоменато в разделите / страниците / на Сайта, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. При ползването на този Сайт, Клиентът се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия. Булчински бутик „Si selection inspire” има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

Авторско право 
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на Булчински бутик „Si selection inspire” с всички запазени права и законни последици. Булчински бутик „Si selection inspire” е оторизиран да публикува и рекламира фотокадрите предоставени му от неговите партньори. Търговецът е оторизиран дилър на всички марки, които предлага, като всички те са с гарантиран произход и качество. Вие може да зареждате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на Булчински бутик „Si selection inspire”.
 
Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Булчински бутик „Si selection inspire” не гарантира, че достъпът до уеб страницата е непрекъсваем. Булчински бутик „Si selection inspire” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Булчински бутик „Si selection inspire”  не може да гарантира неизчерпаемост на предлаганите рокли и аксесоари. В страницата на Булчински бутик „Si selection inspire” всеки наличен артикул е упоменат като такъв и в действителност може да бъде видян в бутика. Например ако към дадена рокля липсва надпис "Налична", то следва да се счете, че същата е изчерпана.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Булчински бутик „Si selection inspire” и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: info@si-selectioninspire.com