Политика за поверителност

Изявление за защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате специалните платформи (за запитване и/или за запазване на час) и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни платформи (за запитване и/или за запазване на час) за услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните
Приоритетна цел на сайта на  Bridal couture „Si selection inspire” е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн платформите, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация
Bridal couture „Si selection inspire” с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотребa. Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет.

Какво се случва с личните Ви данни?
При регистрация в сайта на Bridal couture „Si selection inspire” от потребителите се изисква да предоставят лични данни като име и фамилия, e-mail и телефон. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни.  

Правата ви относно вашите личните данни

Да получите достъп до Вашите личните данни, които ние обработваме и да получите копие от тях;

При непълнота или неточност в данните, които ние обработваме, личните Ви данни да бъдат коригирани;

Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;

В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.


Използване на събраната информация
Личните Ви данни можем да използваме, за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения и  полезна информация, която сте потърсили от нас. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това изявление. Bridal couture „Si selection inspire” не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.  Лични данни се предоставят доброволно при Договор за поръчка и доставка на рокля, те се  събират и обработват съгласно ЗЗД. Лични данни се използват и обработват за счетоводни цели при фактуриране. Възможно е публикуване на лични фотокадри в сайта и Инстаграм, предоставени ни от клиент, в т.ч. и публични, като рекламна препоръка към други потенциални клиенти.  Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара.  Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците, като Google Analytics и Instagram.Възможно е да комбинираме, агрегираме или анонимизираме данни, които сме събрали от Вас, и данни, които сме събрали от Вас или за Вас от други източници като бази данни с публичен достъп, доставчици на демографска информация, партньори, с които провеждаме съвместна маркетингова дейност, социални медийни платформи и други трети лица. Възможно е да използваме данните Ви за търговски цели, включително за одити, за мониторинг и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел внасяне на изменения в предлаганите от нас услуги. Възможно е също така да използваме данните Ви по начин, който считаме за необходим или уместен: (а) по силата на действащите законови разпоредби; (б) с оглед спазване на съдебни разпореждания; (в) за да отговорим на искания от страна на публични органи и държавни власти, включително публични органи и държавни власти извън държавата, в която пребивавате; (г) за да прилагаме общите си условия; (д) за да защитим своите операции или тези на свързаните с нас лица; (е) за да защитим своите права, неприкосновеност, сигурност и имущество и/или тези на свързаните с нас лица, Вашите такива или тези на трети лица; (ж) за да получим съответната правна защита или да ограничим вредите, които може да претърпим. „Si selection inspire” като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.
 
Изменения на изявлението
Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.
 
Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Bridal couture „Si selection inspire” и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: info@si-selectioninspire.com

Последна промяна:15.06.2019 година.